Leasing maszyn rolniczych

    Produkt dedykowany jest dla grupy rolników ryczałtowych oraz rolników prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie. Przedmiotem leasingu mogą być maszyny i urządzenia przydatne w działalności rolnej, między innymi maszyny i urządzenia rolnicze oraz leśne, naczepy i przyczepy.

Od rodzaju przedmiotu leasingu uzależniona jest wysokość pierwszej wpłaty oraz długość umowy leasingu:

  • pierwsza wpłata od 5%
  • okres leasingu do 60 miesięcy
  • nowe i używane nawet do 10 lat
  • dedykowana procedura uproszczona
  • raty stałe, degresywne i sezonowe
Back to top