Leasing fotowoltaika

Inwestując w modernizację budynku przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na instalacje PV. Ceny prądu idą w górę, a ostatecznie oszczędności płynące z fotowoltaiki są często większe niż koszty. Możliwość leasingu fotowoltaiki otwiera więc nowe drzwi przed przedsiębiorcami!

Leasing fotowoltaiki sposobem na oszczędność

Odpowiedni dobór instalacji PV pozwala osiągnąć duże oszczędności finansowe w porównaniu do kosztów zużycia energii elektrycznej od dostawcy. W przypadku leasingu fotowoltaiki miesięczne oszczędności bywają wyższe niż kwota raty leasingu.

Co więcej, koszty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Najczęściej wybieraną opcją jest operacyjny leasing instalacji PV. W takim wypadku raty finansowania są kosztem uzyskania przychodu. Gdy chodzi o leasing finansowy, instalacja staje się środkiem trwałym leasingobiorcy i kosztem przychodu jest amortyzacja oraz część odsetkowa raty.

Budynki, na których zastosowano panele fotowoltaiczne są samowystarczalne pod względem energii. W dodatku tak uzyskiwane źródło prądu jest niewyczerpalne. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest życie w zgodzie z środowiskiem. Tego rodzaju produkcja prądu nie wiąże się z emisją CO2.

Ponadto panele fotowoltaiczne są łatwe w instalacji, zatem cały proces nie zabiera wiele czasu i nie wymaga przebudowy. Instalacja jest łatwa w konserwacji. Profesjonalne oczyszczanie i konserwację należy wykonywać zaledwie 1-2 razy w roku. Można więc przypuszczać, że leasing fotowoltaiki w przyszłości stanie się jeszcze bardziej popularny.

Leasing fotowoltaiki – jakie panele wybrać?

Kluczem jest wybór paneli o mocy optymalnej. Wybór paneli o zbyt małej mocy zmusza przedsiębiorcę do skorzystania z dostaw prądu. Z kolei panele o zbyt wysokiej mocy produkują nadwyżki prądu przekazywane z kolei do elektrowni. Czy jest to opłacalne? Jeszcze kilka lat temu możliwa była sprzedaż tak uzyskanych nadwyżek energii do mocy 10 kW. Obecnie niewykorzystana energia może być zwrócona z zastosowaniem systemu upustów. Posiadacz paneli może wykorzystać 80% przesłanej energii w przypadku mocy do 10 kW lub 70% w przypadku mocy od 10 kW do 40 kW.

Niezwykle ważna jest wydajność, która różni się zależnie od rodzaju paneli. Najbardziej wydajne są panele monokrystaliczne. Największy odsetek energii słonecznej przetworzonej na elektryczną wynosi około 25 %. Tańszą opcja są panele polikrystaliczne, lecz ich wydajność nie jest tak wysoka. Ponadto, sprzedawca powinien dostarczyć tak zwaną gwarancję uzysku. Dzięki temu kupujący ma pewność, ze zdolność do wytwarzania energii nie przeminie po kilku latach użytkowania.


Warto zwrócić uwagę również na kwestie związane z trwałością, takie jak materiały zastosowane do wykonania panelu, a także poziom maksymalnego obciążenia – istotny zwłaszcza zimą. Bez wątpienia w przypadku paneli słonecznych jakość idzie w parze z wyższą ceną. Właśnie dlatego opcja leasingu fotowoltaiki dużo bardziej opłacalna niż zakup. Zgoda na finansowanie tego typu jest łatwiejsza do uzyskania niż zgoda na kredytowanie!

Back to top