Czym jest leasing? Poradnik dla nowych przedsiębiorców

Jeżeli dopiero zaczynasz swoją działalność, koniecznie zapoznaj się z możliwościami, jakie daje Ci leasing. Ten krótki poradnik to zbiór najważniejszych informacji, dotyczących leasingu. Co to jest leasing? Jakie są warunki użytkowania z leasingowanych dóbr? Kto może skorzystać z takiej formy finansowania?

Leasing – co to jest i jakie są rodzaje leasingu?

Leasing to forma finansowania, przypieczętowana umową, na podstawie której leasingodawca przekazuje prawa do korzystania z określonych dóbr pod warunkiem uiszczenia ustalonej opłaty. Leasing oznacza najczęściej czasowe przekazanie praw, istnieje jednak także możliwość zakupu. Warto pamiętać, że seasingowane dobra są traktowane jego inwestycja w ramach biznesu. Nierzadko możliwe jest uzyskanie dodatkowego dofinansowania w przypadku leasingu! Wyróżnić można następujące rodzaje leasingu:

  • leasing finansowany, finansowy lub kapitałowy – leasingodawca dokonuje zakupu określonego dobra. Kwota zakupu oddawana jest w ratach, aż do momentu wykupu. Leasing finansowy przypieczętowany jest umową, której zawarcie jest jednoznaczne z przeniesieniem praw do leasingowanego dobra na leasingobiorcę. Staje się ono częścią majątku leasingobiorcy i jest on zobowiązany do uiszczania opłat amortyzacyjnych. Jednocześnie nie dotyczy go już opłata wstępna. Leasing finansowy pozwala na wynajem leasingowanych sprzętów, samochodów czy nieruchomości.

  • leasing operacyjny, bieżący lub organizowany – wynajem dóbr kolejnym leasingobiorcom. Umowa leasingu operacyjnego zakłada, że leasingowane dobro stanowi element majątku leasingodawcy. Jako koszt przychodu można odliczyć miesięczne raty leasingu. Podczas zawierania umowy na leasing operacyjny pobierana jest standardowo opłata wstępna.

  • leasing z wykupem i bez wykupu – dostępny jest leasing z wysokim wykupem i niskimi ratami miesięcznymi lub niskim wykupem i wysokimi ratami. Możliwa jest także opcja leasingu bez wykupu, wtedy leasing traktowany jest jako forma wynajmu.

  • leasing zwrotny – leasingobiorca staje się leasingodawcą odsprzedając swoje dobra firmie leasingowej. Pozwala to uzyskać szybką poprawę w kwestii płynności finansowej biznesu. Leasingowane sprzęty, nieruchomości czy samochody mogą być nadal użytkowane przez leasingodawcę.

Jakie są warunki korzystania z leasingu?


Tak naprawdę wszystko zależne jest od wyboru dobra, które ma być leasingowane. Mianowicie, do zawarcia umowy na leasing samochodu osobowego zazwyczaj nie jest konieczne spełnienie wyśrubowanych wymogów. Najczęściej jedynym wymogiem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast gdy chodzi o leasing dóbr bardzo wartościowych, konieczne jest wykazanie odpowiednich obrotów firmy.

Jak dbać o leasingowane dobra i kto jest odpowiedzialny za zaniedbania? Oczywiście odpowiedzialny jest leasingobiorca, jednakże największy problem pojawia się w sytuacji, gdy leasing jest wyłącznie czasowy i dobra mają zostać zwrócone leasingodawcy. W takim przypadku należy postępować ściśle ze wskazówkami leasingodawcy. Natomiast, gdy planowany jest wykup, o leasingowane dobra można dbać w sposób dowolny.

Bez wątpienia leasing jest odpowiedzią na różnorodne potrzeby przedsiębiorców. Ten rodzaj finansowania dotyczy niemal wszystkiego: samochodów, sprzętów, maszyn produkcyjnych, a nawet nieruchomości.


Back to top