Czy warto wziąć sprzęt gastronomiczny w leasing?

Jednym z bardzo perspektywicznych obszarów rozwoju biznesu jest segment sektora usługowego takiego jak: restauracje, kawiarnie, bary oraz hotelarstwo. Kupując sprzęt gastronomiczny właściciele restauracji coraz częściej korzystają z tak nowoczesnego instrumentu finansowego jak leasing. Jest to umowa cywilno-prawna na podstawie, której leasingodawca przekazuje do użytkowania określone przedmioty, w zamian leasingobiorca spłata wyliczone raty. Zdaniem ekspertów ten sektor usługowy nie jest jeszcze priorytetowym obszarem dla firm leasingowych, choć ma szerokie perspektywy rozwoju w przyszłości.

Sprzęt gastronomiczny w leasing

Właściciel restauracji lub hotelu może skorzystać z leasingu operacyjnego i całą ratę wliczyć w kosztu uzyskania przychodu. A to pozwoli leasingobiorcy zmniejszyć podatki (PIT albo CIT). Natomiast podatek VAT trzeba płacić przy wszystkich ratach leasingowych. Inną możliwością, z jakiej może skorzystać restaurator lub hotelarz to leasing finansowy. Sprzęt jest własnością leasingodawcy a osoba korzystająca z niego odlicza od wyliczonego podatku koszt jego amortyzacji. Podatek VAT od należnych rat leasingobiorca musi zapłacić z góry.

Restauracja lub bar potrzebują sprzętu gastronomicznego takiego jak:

 • Kuchnie gazowe
 • Lodówki
 • Witryny chłodnicze
 • Miksery i roboty kuchenne
 • Kocioł warzelny
 • Ekspresy do kawy
 • Mikrofalówka
 • Piec konwekcyjno-parowy
 • Meble ze stali nierdzewnej itd.

Biorąc kredyty z banków na zakup sprzętu gastronomicznego spowoduje się, że trzeba będzie dużo przepłacać. Błędne koło? Zupełnie nie. Optymalnym wyjściem jest skorzystanie z usług firmy leasingowej, która posiada specjalny program finansowania placówek gastronomicznych. Do końca umowy właścicielem będzie firma leasingowa, a po zakończeniu umowy sprzęt można kupić lub zwrócić leasingodawcy. Przy pomocy leasingu lokale gastronomiczne dokonują modernizacji, kupują nowocześniejszy sprzęt, a także wyposażają nowe, otwierane od podstaw punkty. W przeciwieństwie do banków, które pożyczają pieniądze na wysokie oprocentowanie, firma leasingowa zapewnia długoterminowy wynajem sprzętu gastronomicznego dla tego sektora usług.

Jaki jest interes firmy leasingowej?

Odpowiedź jest prosta – prowizja za świadczenie usług. Ale jej wysokość jest nieporównywalna z odsetkami bankowymi. Jeżeli wniosek o leasingowanie zostanie zaakceptowany, klient zawiera umowę z firmą i dokonuje wpłaty zaliczki. Firma wykupuje produkt i przekazuje go klientowi do użytku. Żadne zabezpieczenie nie jest wymagane. Wysokość pierwszej raty jest uzależniona rodzaju sprzętu gastronomicznego oraz długości trwania umowy leasingowej. Czy leasingobiorca nie będzie miał problemów ze spłatą rat? Otóż, harmonogram spłat jest opracowywany indywidualnie i dostosowany do oczekiwań i możliwości finansowych osoby biorącej sprzęt w leasing.

Jak wygląda leasing sprzętu gastronomicznego do restauracji, baru, hotelu?

 • Leasingobiorca jest zobowiązany do wpłaty pierwszej raty w wysokości 5%.
 • Całkowity okres leasingowania trwa do 84 miesięcy.
 • Sprzęt gastronomiczny podlegający leasingowi nie może mieć więcej ni z 10 lat.
 • Dla umowy leasingowej obowiązuje specjalna procedura uproszczona.
 • Leasingobiorca spłaca raty: równe, degresywne i sezonowe.

Leasing w sektorze gastronomicznym to optymalny sposób finansowania

Zaletą tego typu finansowania jest zakup nowoczesnego sprzętu i szybkie wyposażenie placówki gastronomicznej bez pożyczek i wycofywania środków z obrotu firmy. Kapitał obrotowy zostaje zachowany, a opłaty leasingowe dokonywane są z dochodów uzyskiwanych w toku głównej działalności restauracji czy hotelu. Innymi słowy, nabyte przedmioty zwracają się same.

Jeżeli opłaty leasingowe zostaną opłacone w całości przed zakończeniem umowy, leasingodawca może przed terminem przenieść na leasingobiorcę prawa majątkowe. Usługi leasingowe nie są jeszcze zbyt popularne wśród restauratorów. Eksperci przypisują to faktowi, że większość placówek gastronomicznych to w większości małe firmy, a ich wiedza na temat leasingu jest wciąż niewystarczająca. Jednak leasing to wygodny instrument finansowy dla nowych i rozwijających się lokali gastronomicznych, które szczególnie potrzebują środków finansowych na rozwój biznesu.

Back to top