Czy warto wziąć koparkę nową lub używaną w leasing?

Firmy zajmujące się robotami budowlanymi oraz drogowymi korzystają z różnego sprzętu a przede wszystkim z koparki. Duże przedsiębiorstwa obracające sporym kapitałem często decydują się na zakup nowego sprzętu, jednak mniejsze lub dopiero wchodzące na rynek nie dysponują takimi środkami. Dla nich najlepszym rozwiązaniem okazuje się leasing koparki nowej lub używanej. Dlaczego wybór takiego rozwiązania jest opłacalny?

Leasing – czym jest?

Leasing to nic innego jak umowa cywilnoprawna która jest podpisywana między leasingodawcą to znaczy podmiotem, który finansuje zakup np. koparki i użytkującym, czyli leasingobiorcą. Ten drugi ma możliwość korzystania z koparki, ale pod warunkiem wpłacania terminowych rat w wyznaczonej wysokości. Czym różni się leasing od wynajmu? Po zakończeniu trwania umowy leasingowej w tym przypadku koparka może stać się własnością użytkownika-leasingobiorcy.

Czy wiek koparki ma znaczenie przy leasingu?

Firma udzielająca leasingu posiada w swoich zapisach informacje, że maksymalny wiek koparki wraz z okresem finansowania to16 lat, natomiast w przypadku koparki używanej 14 lat. Okres leasingu określany jest do 60 miesięcy. Maszyny używane są leasingowane pod warunkiem ich sprawności, jeśli mają potwierdzony niedawny kapitalny remont. Leasing maszyn budowlanych zajmuje minimum formalności a leasingodawca zapewnia atrakcyjne warunki ubezpieczenia. Opłata wstępna zaczyna się już od 5%. Ponadto firma oferuje leasingobiorcy raty równe, degresywne i sezonowe.

Którą formę leasingu wybrać – operacyjną czy finansową?

Funkcjonują takie formy kupowania maszyn budowlanych w leasingu jak: leasing operacyjny i leasing finansowy. Jakie są między nimi różnice? Główną odmiennością między tymi dwiema formami jest to, przy leasingu operacyjnym koparka będzie należała do majątku leasingodawcy, natomiast w przypadku leasingu finansowego będzie należała do majątku leasingobiorcy. To nie jedyne różnice między tymi formami.

Kolejne to sposób rozliczania podatku VAT a także przejęcie koparki będącej przedmiotem leasingu przez użytkowania (leasingobiorcę). Korzystając z leasingu operacyjnego naliczony podatek będzie uiszczany podczas spłacania kolejnych ratach, natomiast jeśli chodzi o leasing finansowy cała wartość podatku VAT musi został wpłacana już przy pierwszej racie (z góry). Natomiast jeśli chodzi o możliwość wykupu koparki, to leasingobiorca wybierający formę finansową natychmiast po opłaceniu ostatniej raty staje się jej właścicielem. A jak jest przy leasingu operacyjnym? Po uiszczeniu ostatniej raty, użytkownik koparki ma również taką możliwość, ale to uzależnione od czasu na jaki zawarto umowę oraz od okresu amortyzacji.

Czy warto wziąć koparkę w leasing?

Na pewno tak, wiele firm nieposiadających własnych środków finansowych nie może pozwolić sobie na zakup nowej czy też używanej koparki. Wielu przedsiębiorców nie chce zaciągać kredytów w bankach, ponieważ ich spłata rozciągnęłaby się na wiele lat.  Wymienione wyżej formy leasingu mają wiele zalet:

  • Leasing operacyjny – ograniczenie kosztów podatku VAT. Bez konieczności wykupu koparki po ustaniu umowy leasingowej. Firma leasingowa może taką koparkę udostępnić kolejnym osobom.  
  • Leasing finansowy – pomimo tego, że leasingobiorca musi zapłacić cały VAT z góry, to umowa leasingowa jest krótsza w porównaniu z okresem gospodarczej użyteczności koparki.

Firma zajmująca się leasingowaniem maszyn budowlanych takich jak koparki zapewnia swoim klientom korzystne warunki finansowania. Wielu przedsiębiorców dzięki takiej możliwości może rozpocząć działalność gospodarczą i świadczyć usługi bez zamrażania swoich środków, zachowując płynność finansową.

Jeżeli zapadnie decyzja o leasingu koparki, udając się do firmy leasingowej trzeba mieć przy sobie stosowane dokumenty, aby zawarcie umowy przebiegło sprawnie.Trzeba przyznać, że taka firma wymaga naprawdę minimum formalności. Warto najpierw skontaktować się z leasingodawcą, aby uzyskać niezbędne informacje. Najczęściej niezbędne okazują się dokumenty finansowe np. za dwa okresy rozliczeniowe i dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa.

Back to top