Czy leasing to popularne rozwiązanie? Podsumowanie roku 2019

Związek Polskiego Leasingu opublikował podsumowanie roku 2019, gdzie przedstawione są najważniejsze dane dotyczące popularności leasingu w Polsce. Polacy chętniej wybierają leasing czy inne formy finansowania? Jakie są prognozy na przyszłość?

Co mówią dane na temat popularności leasingu?

Leasing jest rozwiązaniem szczególnie popularnym, zwłaszcza w zestawieniu z innymi formami finansowania, takimi jak kredyt bankowy. Dane potwierdzają ten kierunek. Badania Komisji Europejskiej wskazują na różnicę rzędu nawet 27 %, na niekorzyść kredytów. Jak wynika z podsumowania Związku Polskiego Leasingu z leasingu skorzystali przedsiębiorcy na różnym etapie rozwoju. Wśród klientów firm leasingowych aż 71,5 % stanowią małe firmy oraz mikro przedsiębiorstwa. Natomiast zaledwie 0,5% to klienci indywidualni a 0,04% przedsiębiorstwa sektora publicznego. Widać więc wyraźnie, że dla małych firm o przychodach nieprzekraczających 20 mln zł leasing jest formą dużo bardziej opłacalną niż kredyt lub zakup za gotówkę.

Leasing w 2019 r. – na jakie cele przeznaczane były środki?

Nie mniej istotne są cele przedsiębiorców, a więc sprzęty, pojazdy i nieruchomości, na które przeznaczane były środki z finansowania. Wyniki statystyk chyba nikogo nie dziwią, ponieważ prym wiodą przede wszystkim pojazdy i sprzęty użyteczne w przedsiębiorstwie. Mianowicie, aż 49,1 % stanowią pojazdy lekkie, a więc w dużej mierze samochody osobowe. Nic dziwnego, ponieważ leasing samochodu jest opcją szczególnie opłacalną!

Wśród pojazdów wyróżnia się także sektor transportu ciężkiego, ponieważ odsetek leasingowanych pojazdów wynosi 25,2 %. Z kolei 24 % stanowią „maszyny i inne urządzenia w tym IT”. Oprócz tego w zestawieniu pojawiają się także pojazdy inne, np. samoloty, których odsetek wynosi 0,7 %. Natomiast leasing nieruchomości plasuje się na poziomie 1 %. Ciekawą kwestią jest finansowanie pojazdów elektrycznych. Jak wynika z podsumowania Związku Polskiego Leasingu aż 75 % samochodów elektrycznych zarejestrowana jest na działalność gospodarczą. W dodatku aż 50 % samochodów o napędzie elektrycznych zarejestrowanych na firmę stanowią samochody firm leasingowych. Łącza liczba samochodów elektrycznych zarejestrowanych na firmy leasingowe wynosiła na dzień 31.12.2019 aż 3 468 sztuk Dla porównania łączna liczba tych pojazdów w kraju wynosi 10 232 sztuki

Warto spojrzeć na tą kwestię również pod kątem ekonomicznym. Łączna kwota finansowania uzyskana na drodze leasingu wyniosła 67,1 mld zł, tymczasem w przypadku pożyczek jest to zaledwie 10, 7 mld zł. Jakie są przewidywania na rok 2020? Według Związku Polskiego Leasingu oczekiwany jest wyraźny wzrost liczby leasingowanych pojazdów lekkich i nieruchomości. Nieduży wzrost ma nastąpić w sferze maszyn i sprzętów IT.

Leasing jest więc rozwiązaniem dużo bardziej popularnym aniżeli pożyczki i kredyty bankowe. Nic nie wskazuje na to, by popularność ta miała słabnąć, zwłaszcza gdy mowa o sektorach, takich jak motoryzacja czy maszyny dla przedsiębiorstw.

Back to top