Dlaczego leasing to dobre rozwiązanie? 5 zalet leasingu

Chyba wszyscy wiemy bardzo dobrze, że leasing to forma finansowania, która cieszy się obecnie coraz większą popularnością na rynku. To w zasadzie nic zaskakującego, bo ten wariant finansowania zakupu maszyn, pojazdów, sprzętu komputerowego itd. ma wiele zalet dla firmy. W ramach umowy leasingowej leasingodawca (firm leasingowa) oddaje leasingobiorcy do użytkowania pojazd, maszynę itd. Leasingobiorca płaci comiesięczne raty z tytułu umowy leasingowej. W pewien sposób leasing przypomina nieco kredyt, jednak ma zalety, których kredyt nie posiada.

Zachowanie płynności finansowej

Główną zaletą leasingu jest fakt, że ta forma finansowania pozwala firmie zachować płynność finansową. Nie trzeba inwestować swojego kapitału w zakup drogich maszyn i urządzeń lub pojazdów. Zamiast tego firma może po prostu płacić co miesiąc za korzystanie z nich. W efekcie zgromadzony kapitał pozostaje na koncie, co znacznie zmniejsza ryzyko utraty płynności przedsiębiorstwa. W praktyce umowa leasingu funkcjonuje w ten sposób, że użytkowanie danego sprzętu, pojazdu lub maszyny opłacane jest w comiesięcznych ratach. Wysokość tych rat ustalana jest w taki sposób, aby odpowiadała możliwościom finansowym danego przedsiębiorstwa.

Elastyczna firma finansowania

Kolejną zaletą leasingu jest jego niezaprzeczalna elastyczność. Trzeba przyznać, że warunki leasingu można w zasadzie bez problemu dopasować do potrzeb konkretnej firmy. Nic zatem zaskakującego w tym, że tak wielu przedsiębiorców decyduje się na tę formę finansowania. Przede wszystkim można dopasować wysokość opłaty wstępnej do swoich możliwości, ustaleniom podlega także wartość wykupu leasingowanego przedmiotu. Jak najbardziej można dostosować czas trwania umowy do swoich możliwości. Warto podkreślić, że większość leasingodawców umożliwia wzięcie w leasing także używanych maszyn i pojazdów.

Uproszczone procedury

Dużym atutem leasingu są uproszczone procedury. Aby uzyskać pozytywną decyzję leasingową, nie musisz dostarczać aż tyle różnych dokumentów jak przy wnioskowaniu o kredyt. Do tego najczęściej nie trzeba nawet dostarczać sprawozdań finansowych, okazać należy natomiast umowę spółki. Ze względu na fakt, że same procedury są tak proste, możliwe jest znacznie szybsze załatwienie wszystkich formalności.

Optymalizacja podatkowa

To bynajmniej nie przypadek, że tak wiele firm, nawet w bardzo dobrej kondycji finansowej, decyduje się na wzięcie w leasing maszyn lub pojazdów. Nie zapominajmy i o tym, że każdą ratę leasingową można jak najbardziej wpisać w koszty firmy. W praktyce oznacza to, że firma będzie płacić niższe podatki. W tym punkcje leasing ma duża przewagę nad kredytem, ponieważ w przypadku kredytu kosztem jest wyłącznie odsetkowa część raty.

Brak wpływu na zdolność kredytową

Leasing to dość specyficzna forma finansowania. Chociaż ma pewne cechy wspólne z kredytem bankowym, to jednak jest zupełnie inaczej traktowany. Raty leasingowe nie mają żadnego wpływu na naszą zdolność kredytową (w przeciwieństwie do pożyczek), a to z tego względu, że są one traktowane podobnie jak np. abonamenty za Internet.

Back to top