Czy leasing można spłacić wcześniej?

Jak sfinansować zakup nowego pojazdu firmowego? Co zrobić, gdy firma nie dysponuje środkami, aby zakupić samodzielnie profesjonalny sprzęt? W obu przypadkach rozwiązaniem jest leasing – to nie przypadek, że ta forma finansowania cieszy się tak dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Najczęściej firmy, które decydują się na leasing, zamierzają spłacać raty zgodnie z harmonogramem. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy leasingobiorca chce spłacić leasing przedterminowo. Czy jest to możliwe?

W jakich przypadkach firmy są zainteresowane przedterminowa spłata leasingu?

Zasadniczo jest wiele różnych powodów, które skłaniają przedsiębiorstwa do wcześniejszej spłaty zobowiązań leasingowych. Zdarza się, że leasingowany sprzęt lub pojazdy przestają być potrzebne w firmie. Z drugiej strony bywa, że przyczyną są kwestie finansowe – po prostu może sie okazać, że dane zobowiązanie jest dla firmy zbyt wysokie. Możliwa jest także sytuacja, gdy sprzyjająca sytuacja na rynku skłoni firmę do szybszej spłaty leasingu.

Przedterminowa spłata leasingu jest możliwa!

Jak najbardziej można szybciej spłacić leasing. Warto już przy zawieraniu umowy leasingowej upewnić się, że obejmuje ona taką ewentualność i sprawdzić, jakie są warunki wcześniejszej spłaty. Dlaczego to takie ważne? Niestety okazuje się, że chociaż przedterminowa spłata leasingu jest możliwa, to nie zawsze jest ona faktycznie sensownym rozwiązaniem. Jak to możliwe? Nie zapominajmy o tym, że leasingodawca zawsze chce się zabezpieczyć przed utratą potencjalnych zysków. W efekcie wcześniejsze zakończenie umowy leasingu może okazać się kosztowne – warto przede wszystkim sprawdzić, za jaką cenę można w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu wykupić leasingowany sprzęt.

Leasing finansowy i przedterminowa spłata

Jeśli zdecydowaliście się na leasing finansowy, jego przedterminowa spłata nie jest w zasadzie żadnym problemem. Właściwie w dowolnym momencie można wypowiedzieć umowę. Chociaż także i w tym przypadku warto sprawdzić czy leasingodawca nie nałożył w umowie jakichś ograniczeń na leasingobiorców. Bywa, że zgodnie z umową nie można zakończyć jej wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy. W przypadku przedterminowej spłaty leasingu trzeba oczywiście uregulować kwotę wykupu, która wynosi tyle, co kwota pozostała do spłaty.

Leasing operacyjny i przedterminowa spłata

Trochę bardziej skomplikowane jest zakończenie umowy leasingu operacyjnego. Dlaczego? Pamiętajmy o tym, że wcześniejsza spłata leasingu operacyjnego jest możliwa dopiero po tym, jak upłynie przynajmniej 40% okresu amortyzacji przedmiotu wziętego w leasing. W przypadku samochodów leasingowanych okres ten wynosi 2 lata. Przedsiębiorca musi mieć świadomość, że ewentualne skrócenie okresu amortyzacji leasingowanych przedmiotów może okazać się problematyczne z punktu widzenia podatkowego. Dlaczego? Otóż możliwe jest, że urząd skarbowy po prostu zakwestionuje wliczenie w koszty firmowe rata leasingowych, które zostały przez firmę zapłacone do tej pory. A tego na pewno chciałaby uniknąć każdy przedsiębiorca.

Back to top