Co to jest leasing zwrotny?

Kiedy mowa o finansowaniu dla firm, najczęściej przychodzi nam na myśl albo kredyt albo leasing. I rzeczywiście te dwie formy finansowania cieszą się bardzo dużą popularnością na rynku finansowym. W naszym artykule chcielibyśmy tym razem przybliżyć temat leasingu zwrotnego, który nieco różni się od klasycznego leasingu. Warto jednak podkreślić, że leasing zwrotny może okazać się bardzo korzystny. Rzecz w tym, że ta forma leasingu pozwala niejako na uwolnienie kapitału firmy zamrożonego w środkach trwałych.

Na czym polega leasing zwrotny?

To, co charakterystyczne dla leasingu zwrotnego, to fakt, firma zainteresowana leasingiem sprzedaje leasingodawcy należący do niej środek trwały. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy cywilno-prawnej, na mocy której firma może nadal z danego środka korzystać. Oczywiście, płacąc raty leasingowe. Zawarcie sprzedaży i podpisanie umowy leasingowej oznacza w tym przypadku, że nowym właścicielem danego środka trwałego staje się firma leasingowa. Jednak środek jest użytkowany nadal w tym samym przedsiębiorstwie. W praktyce sytuacja bardzo często wygląda w taki sposób, że przedmiot leasingu nawet nie opuszcza fizycznie terenu firmy.

Formy leasingu zwrotnego

Jeśli już chcecie skorzystać z możliwości, jaką stanowi leasing zwrotny, możecie zdecydować się na dwie jego formy, a mianowicie:

  • leasing operacyjny – ta forma leasingu oznacza, że środek trwały zaczyna się zaliczać do aktywów leasingodawcy. W praktyce oznacza to, że to właśnie firma leasingowa ma prawo do dokonywania z tytułu własności odpisów amortyzacyjnych;
  • leasing finansowy – w tym przypadku objęty umową leasingową środek trwały zaliczany jest do aktywów leasingobiorcy. A tym samym, to jemu przysługuje prawo do amortyzacji przedmiotu i wrzuceniu odpisów amortyzacyjnych w koszty swojego przedsiębiorstwa.

Korzyści wynikające z leasingu zwrotnego

Czy w ogóle leasing zwrotny jest opłacalny dla leasingobiorcy? Gdyby brać pod uwagę wyłącznie kalkulacje czysto finansowe, niekonieczne. Rzecz w tym, że koszt korzystania z tej formy leasingu na pewno jest wyższy niż kwota, która dana firma mogłaby uzyskać poprzez sprzedaż konkretnego środka trwałego. Jednak warto wymienić istotne korzyści, które sprawiają, że ta forma finansowania cieszy się mimo wszystko bardzo duża popularnością. Chodzi tutaj o:

  • bardzo szybkie powiększenie kapitału firmy – dzięki leasingowi zwrotnemu firma nie musi brać kredytów hipotecznych bądź też pożyczek, kiedy planowana jest jakaś inwestycja. Leasing zwrotny jest także dobrym wyjściem, kiedy z różnych przyczyn firma ma pewne problemy z płynnością finansową, np. z regulowaniem bieżących zobowiązań;
  • utrzymanie ciągłości pracy przedsiębiorstwa – jak już wspomnieliśmy, najczęściej przedmiot leasingu w ogóle nie opuszcza terenu danej firmy. W praktyce oznacza to, że nie dochodzi do żadnych przestojów w pracy przedsiębiorstwa;
  • leasingobiorca może ponownie stać się właścicielem leasingowanego przedmiotu – w przypadku leasingu finansowego automatycznie po wpłacie ostatniej raty, a w przypadku leasingu operacyjnego po wykupie przedmiotu.
Back to top